Catedrala Arhiepiscopala

    A fost construită între anii 1906-1917, în stil neobizantin, cu influențe din cultul moldovenesc. La exterior, temelia este realizată din blocuri de piatră cioplită, iar la interior are podea din dale de marmură de Carrara, albe și roșii și este pictată în frescă. Candelabrul mare de 900 de kg este unul frumusețile care se remarcă chiar de la intrare. Din cauza cutremurului din 1940 și a pânzei freatice ridicate din zonă, biserica a fost restaurată și sfințită de 3 ori, de la inaugurare. Piatra de temelie a fost pusă în data de 27 aprilie 1906, de către prinţul Ferdinand şi principesa Maria, alături de episcopul Pimen Georgescu, viitorul mitropolit al Moldovei. Biserica are o lungime exterioară de 37 metri şi o înălţime de 42,5 metri, cuprinzând la interior un pridvor deschis sprijinit pe coloane duble si arcuri trilobate, pronaos, naos şi altar. Absidele laterale sunt înglobate în grosimea zidurilor. La exterior, temelia vizibilă este realizată din blocuri de piatră cioplită. Biserica este încinsă de un brâu

8 catedrala

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s