PREFECTURA SAU PALATUL ADMINISTRATIV

 

   Palatul Administrativ, astăzi Prefectura Galaţi, este o construcţie emblematică a epocii şi a fost ridicată între anii 1904 şi 1905, după planurile arhitectului Ion Mincu, fondatorul şcolii româneşti de arhitectură. La temelia clădirii, alături de pergamentul inaugural, a fost aşezată şi o monedă din timpul lui Bogdan al III-lea (1504-1517), donată de D.A. Sturdza, prezent la festivitate în calitate de prim-ministru. Inaugurarea a avut loc la 27 aprilie 1906, în prezenţa Alteţelor Lor Regale, Principele Ferdinand şi Principesa Maria, însoţiţi de mai mulţi oameni politici.

    Palatul se dezvoltă pe un subsol mai înalt, depăşind nivelul de călcare, parter şi mezanin, care alcătuiesc primul registru şi un etaj – al doilea registru, cu decoraţii bogate. Accesul se face pe faţada principală, la nivelul primului registru, în centrul clădirii. La nivelul etajului, ferestrele şi uşile sunt prevăzute cu balcoane, detaşându-se prin decoraţiile realizate cu butoni, discuri şi ocniţe, după tradiţia bisericilor ortodoxe. Golurile înalte ale etajului, terminate cu arce de vârf de lance.

    Pe faţada clădirii se află două alegorii, simboluri ale economiei judeţului – „Industria” şi „Agricultura” – statui realizate din marmură albă, acoperite de tencuială şi semnate de sculptorul Frederic Stork, iar puţin mai jos se găsesc două steme de bronz ale judeţului. Frontonul clădirii este împodobit de un ceas de mari proporţii, ce avea darul de a marca fiecare oră prin câteva acorduri muzicale din nemuritorul vals ,,Valurile Dunării”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s