BISERICA FORTIFICATĂ PRECISTA

 

44161758_336224393591809_8454811072577142784_n

      Este cel mai vechi monument istoric din Galați fiind construită între anii 1643-1647. Există o legendă în care se amintește că în jurul altarului ar exista camere și, de asemenea, un tunel  în care erau puse obiecte de valoare în timpul atacurilor otomane și tătare. Despre acest tunel se spune că în urmă cu aproximativ un secol ar fi acoperit cu pământ la capătul tulcean. Construită în perioada lui Vasile Lupu, arhitectural reprezintă o sinteză a stilurilor moldo-valaho-transilvănean. Prima biserică era construită din lemn și vălătuci, având zid înconjurător și clopotniță, având numele de ,,Adormirea Maicii Domnului (construită de Teodor, la începutul secolului al XVII-lea) și a fost reclădită din zidărie în anul 1647 (de Dia și Serbu, fiii lui Coman din Brăila și de Constantin, fiul lui Teodor – fost ctitor al bisericii de lemn). Prin podul fortificat și turnul-clopotniță inclus în corpul bisericii ea a avut și rol de apărare și refugiu. La ridicarea ei s-au folosit materiale din zonă: piatră de la Barboși (castru roman), lemn din pădurile din nordul județului, cărămidă și var, nisip de pe plajele Dunării. Vechimea ei și situarea în zona centrală a orașului vechi a făcut să cadă pradă invaziilor turcești/tătare (1711- arsă de turci, 1735-1739, 1769-1774 – distrusă în războaiele ruso-otomano-austriece), să fie afectată de incendii, cutremure (în 1940, 1977, 1986). A fost restaurată în mai multe perioade: 1831- capătă o nouă înfățișare, 1953-1957 – transformată în muzeu,  1991-1994 – redată cultului ortodox (au fost folosite elemente care să îi sporească rezistența (elemente de beton armat verticale și orizontale).

      Arhitectura bisericii este deosebită: un plan triconc, cu ziduri ce au 1,8 m grosime, cu patru încăperi – altar, naos (în stil moldovenesc), pronaos, pridvor (asemănător bisericilor din Transilvania). Ca element de apărare este podul întărit, alcătuit din două părți, având 28 metereze. Zidul pereților de deasupra ferestrelor, până la acoperiș, este dublu, formând o galerie cât poate umbla comod un om, existând o ușă de acces, bine ascunsă. Turnul, are două niveluri și este prevăzut cu o cameră în care pot fi ascunse valori, cu două metereze, iar la al doilea nivel sunt prevăzute ferestre și metereze. Turnul-clopotniță este prismatic, cu colțurile de sus retezare oblic, nu are ornamente decât în partea superioară, unde sunt două rânduri de cărămidă așezate în unghi și un brâu de cărămizi. Turla de pe naos, cu 8 laturi, se sprijină pe două socluri suprapuse, cu baza pătrată, prezintă decorații bogate, cu elemente existente și pe fațadă, la care se adaugă altele noi. Acoperișul din șindrilă este sub forma unor căciuli conice. Pereții bisericii sunt susținuți de cinci contraforți. Un brâu alcătuit din triplu șir încinge fațadele, împărțindu-le în două registre. În cel inferior decorul este alcătuit din arcade oarbe cu arhivolte, ale căror picioare coboară pana la soclu. În registrul superior se afla un șir de ocnițe cu golul retras în zid, în așa fel încât acesta înscrie în spațiu o cruce de forma literei T, cu bara de sus arcuită, asemănătoare, de fapt, cu o troiță. Deasupra lor sunt două rânduri de discuri de ceramica smălțuită, meterezele, iar la nivelul cornișei se pot vedea trei șiruri de dinți de fierăstrău și un brâu de cărămizi așezate în zig-zag.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s