BISERICA ROMANO-CATOLICĂ

 

biserica romano catolica

       Este construită în 1844, deoarece consulul Regatului Sardiniei a dorit o nouă biserică catolică în Galați. De o parte și de alta a bisericii se află statuia Sfântului Francis, întemeietorul Ordinului călugăresc franciscan și a Sfântului Anton de Padova, monah Franciscan și preot. Despre  biserică aminteşte episcopul Marcu Bandini în 1646, precizând că era făcută din cărămizi nearse, după un plan rudimentar, acoperită de stuf şi fără clopot. Biserica a fost mistuită de incendiul din 1660. S-a construit apoi o alta biserică, de lemn, cu trei altare şi bine înzestrată cu icoane şi veşminte, fapt confirmat de mărturia episcopului Vito Piluzzi, care a vizitat-o în 1682.

     Biserica a fost distrusă în anul 1798, iar, pe acelaşi loc, a fost ridicată o biserică nouă, sfinţită la data de 5 noiembrie 1844 şi închinată Sfântului Ioan Botezătorul.

     În anul 1893 biserica a fost mărită. Deasupra altarului mare a fost pusă opera pictorului sicilian Sarullo, reprezentându-l pe Sfântul Ioan Botezătorul predicând în împrejurimile Iordanului. Tot atunci au fost aduse şi sculpturile lui Vincenzo Fatorini.

     Printre obiectele de mare valoare artistică pot fi amintite: Altarul Mare, executat din marmură colorată, tabloul Sfântul Ioan Botezătorul predicând, Statuia Inimii Preasfinte a Domnului Iisus Hristos, Statuile Pieta şi Sfântul Francisc de Assisi, precum şi orga cumpărată de vornicul Vasile Alecsandri, tatăl poetului.

     Biserica a fost renovată şi consolidată în starea actuală, în perioada 1985-1988. În faţa ei se află monumentele ce îi reprezintă de Sfântul Francisc de Assisi, întemeietorul ordinului franciscan (ridicat în 1926) şi pe Sfântul Anton de Padova, monah franciscan şi preot (dezvelit în 1935).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s