BISERICA SF. NICOLAE

 

_DSC0066

     Actuala biserica a fost ridicată între anii 1839-1845 fiind o clădire neo-românească iar în prezent este un monument istoric. Prima biserică a fost ridicată în 1776, de către Mihail Racoviță, având dimensiuni mici și plan trilobat, dar a fost arsă de turci în 1821. Ridicarea ei a fost posibilă prin contribuția enoriașilor gălățeni și ofranda de 200 galbeni a lui Constantie, arhiepiscopul Sinaiului și a fost sfințită în 1845. În biserică sunt înmormântați generalul rus Prozorovsky, mareșal al armatei turcești (1806), și primul consul al Austriei, Iosif Manzouli de Corolari (1825). Seismele au afectat biserica, motiv pentru care a fost  reparată de mai multe ori (1903 – avariere profundă, 1940 – refacerea turlei, 1977 – structură de beton armat, sistem de încălzire). În perioada 1982-1984 a fost consolidată cu o rețea de stâlpi și centuri de beton, iar în 1990 a fost înlocuit acoperișul. Biserica era folosită ca un sălaș în timpul invaziilor tătare. Nemții au dat găuri în biserică cu burghiul, acestea fiind umplute cu batoane de dinamită (în 1944). Biserica Sfântul Nicolae are planul în forma de navă, compartimentată prin două şiruri de coloane. Pe peretele de vest şi pe primele două coloane octogonale din biserică se sprijină turla Pantocrator, cu secţiune circulară. Catapeteasma din lemn sculptat separă absida altarului de restul bisericii. Pictura a fost refăcută după 1980 în culori foarte stridente. La exterior, biserica prezintă câteva elemente decorative greceşti: coloane dorice adosate, frontoane triunghiulare şi denticuli. Fundaţia este făcută din bolovani de râu, zidăria din cărămidă, şarpanta din lemn şi învelitoarea din tablă.

     Unele dintre icoanele bisericii provin de la bisericile demolate Sfântul Gheorghe şi Sfânta Vineri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s