BISERICA VOVIDENIA

 

vovidenia     A fost ctitorită in anul 1790 de banul Ion Cârjă și sfințită de protopopul G. Avram. La fel ca și Precista, și alte biserici din Galați, și aceasta a fost arsă de turci (1821). A fost reparată și resfințită în 1863, până când a servit drept catedrală a Galațiului. Alexandru Ioan Cuza și Costache Negri au depus jurământ la această biserică după alegeri în Divanul Ad-hoc al Moldovei, ca deputați ai orășenilor, devenind ,,credincioși cererilorˮ. De asemenea, mama lui A.I. Cuza a fost înhumată în curtea bisericii, în 1865, până în 1973, când osemintele ei au fost duse la Ruginoasa și așezate în cavoul familiei.

     Biserica are plan triconc cu elemente arhitecturale şi decorative,specific arhitecturii religioase moldoveneşti. Pronaosul este acoperit cu o boltă în leagăn iar naosul este acoperit de turla Pantocrator, care se micşorează treptat prin arce dublou, deasupra altarului ridicându-se o altă turlă, mai mică.

     La exterior, biserica este încinsă cu un brâu median format din două şiruri de cărămizi aşezate pe colţ. Cornişa este decorată cu ocniţe. Fundaţia este realizată din bolovani de râu şi beton, zidăria de cărămidă, şarpanta din lemn şi învelitoare din tablă. Turla clopotniţei de pe pridvor este o adăugire din 1901.

     În timpul bombardamentelor din 1944, peretele nordic a fost distrus, biserica fiind refăcută în perioada 1951-1952. Între 1957 şi 1964, interiorul a fost pictat în tempera, în stil neoclasic, iar în 1967 au fost pictaţi şi pereţii interiori ai pridvorului.

      La cutremurul din 1990, turlele de pe naos şi altar s-au prăbuşit, iar turla clopotniţă a fost grav avariată. Ca urmare, a reînceput construirea lor şi consolidarea bisericii cu stâlpi şi centuri din beton, lucrările fiind terminate în 1994.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s